Slik søker du barnehageplass

I Mandal kommune søker alle barnehageplass via kommunen, selv til de private barnehagene. Hovedopptaket skjer hver vår, og fristen er da 1.mars. For mer informasjon og søknadspapirer, følg denne linken: 

http://www.mandal.kommune.no/tjenestetilbud/barn-og-familie/barnehage/item/barnehageplass