Være Sammen

Kulturvugga barnehage er en «være sammen barnehage». Et program som de aller fleste barnehagene i Mandal kommune ønsker å bruke. Dette er et nyttig verktøy for både voksne og barn, som handler om hvordan vi er mot oss selv og hverandre. Varme og grensesettende voksenpersoner er det vi ønsker å være, og Kulturvugga har en aktiv nettverksgruppe sammen med fem andre barnehager som vi samarbeider med og arrangerer felles aktiviteter sammen med både for de ansatte og aktiviteter for barna (f.eks førskoletreff, teateroppsetninger osv.)

 

Følgende er kjerneelement i « Være sammen « :

Tidlig innsats – lære barn å ta de rette valg gjennom avlæring og omlæring

Kommunikasjon – gjennom responsen fra andre danner vi vårt selvbilde. Barn speiler seg i våre responser

Utfordrende atferd – hjelpe til med å avlære reaktiv og proaktiv aggresjon gjennom samspill med miljøet rundt

Implementering – fra teori til praksis. Omgjøre ny kunnskap til ny praksis i barnehagen

Autoritative voksne – varme og grensesettende voksne

 

Les mer om "være sammen" prosjektet her: http://www.vaeresammen.no/index.html